Terapia zajęciowa w pracowniach

Na potrzeby ŚDS w Laszczynach działa 5 pracowni terapeutycznych:

– pracownia rękodzieła artystycznego

– pracownia komputerowo- poligraficzna

 – pracownia kulinarna

– pracownia rzemiosł różnych i ochrony przeciwpożarowej

pracownia plastyczna

Na potrzeby ŚDS w Zmysłówce działa 3 pracownie terapeutyczne:

– pracownia komputerowo-poligraficzna

pracownia kulinarna

– pracownia artystyczna – „Cztery Pory Roku”

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

W pracowni rękodzieła artystycznego uczestnicy wzbogacają swój wachlarz twórczości artystycznej oraz rozwijają swoje indywidualne zdolności i zainteresowania. Wykonywane są  prac ze sznurka, wikliny papierowej oraz kwiaty z bibuły i krepiny, z których układane są  kompozycje, sezonowe dekoracje oraz stroiki okazjonalne. Podopieczni tworzą piękne prace wykorzystując technikę decoupage na różnych teksturach (drzewie, szkle, sklejce, porcelanie). Uczą się szycia ręcznego,  maszynowego i owerlokiem. Projektują proste formy krawieckie i wykonują drobne przeróbki odzieży oraz doskonalą umiejętności wyszywania ściegiem krzyżykowym. Techniką szydełkowania tworzą aniołki, serwetki i gwiazdki. Uczą się również wykonywania  robótek na drutach (czapki, szaliki). Co roku wykonywane są ciekawe prace na wystawy i konkursy. Pod wpływem działań w pracowni podopieczni uczą się współpracować w grupie oraz zwiększają swoje umiejętności percepcyjne i manualne.   

PRACOWNIA KOMPUTEROWO – POLIGRAFICZNA

Podstawowym celem pracowni komputerowo-poligraficznej jest samoobsługa i zaradność pracy z komputerem. Na zajęciach w tej pracowni uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze,  podstawowymi elementami budowy komputera i urządzeń peryferyjnych (drukarka, skaner), jak również aparatu fotograficznego, kamery, telefonu komórkowego, bindownicy, gilotyny i laminarki. Uczestnicy zajęć codziennie przyswajają nowe umiejętności z zakresu systemów operacyjnych, zarządzania plikami i folderami, uczą się  korzystania z edytora tekstu Word, zdobywają  wiedzę na temat podstawowej obsługi programów graficznych. Ponadto poznają zasady bezpiecznego posługiwania się internetem, tworzenia kont e-mailowych oraz korzystają z portali społecznościowych. W pracy z komputerem wykorzystywane są różne gry i programy edukacyjne. 

PRACOWNIA RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

W pracowni rzemiosł różnych podopieczni uczą się i doskonalą umiejętności obsługi narzędzi ręcznych i elektronarzędzi oraz odpowiedniego doboru narzędzi do pracy.  Wykonują wyroby z drewna, sklejki, szkła, drutu, zapałek i kamienia. Poznają  i doskonalą podstawowe zasady obróbki drewna: czyszczenie listew, sklejki, kawałków drewna papierem ściernym, szlifowanie, rysowanie i wycinanie w deskach różnorodnych konturów, lakierowanie czy malowanie. Tworzą liczne prace typu: ramki do zdjęć, obrazy, modele domków, szopek, postacie aniołów, ozdoby okolicznościowe i świąteczne, skrzynki, kuferki, wypalanki itp. Dzięki zajęciom w tej pracowni podopieczni stają się bardziej samodzielni np. przy wykonywaniu drobnych napraw i remontów w swoim gospodarstwie domowym.

Natomiast podczas zajęć przeciwpożarowych  uczestnicy zapoznają  się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa pożarowego, ochrony życia, zdrowia i mienia takimi jak: zachowanie w razie pożaru, zagrożenia, wypadku, wzywanie pomocy, przypominają sobie numery alarmowe, poznają wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy i zastosowania defibrylatora AED oraz wykonują ćwiczenia ze sprzętem strażackim będącym na wyposażeniu ośrodka.

PRACOWNIA PLASTYCZNA

W pracowni plastycznej uczestnicy rozbudzają w sobie wyobraźnię twórczą oraz uczą się wyrażać swoje przeżycia i emocje za pomocą różnych środków wyrazu plastycznego.  Wykonywane są rysunki kredkami, ołówkiem, flamastrami, pastelami. Podopieczni malują farbami plakatowymi, akrylowymi, olejnymi, akwarelowymi na różnych teksturach. Wykonywane są także obrazy z różnych materiałów np. kasz, ryżu, skorupek jaj, kulek z bibuły, włóczki. Stosowana  jest technika decoupage na szkatułkach, butelkach i styropianie. Wykonywane są odlewy gipsowe, ikony, anioły oraz prace  związane z tematyką Wielkanocną i Bożonarodzeniową

PRACOWNIA ARTYSTYCZNA – „CZTERY PORY ROKU”

Celem zajęć w pracowni artystycznej „Cztery Pory Roku” jest umożliwienie wyrażania tych przeżyć, które są trudne do przekazania w słowach, pobudzenie do twórczości, uruchomienie wyobraźni oraz rozwijanie umiejętności manualnych. W pracowni podopieczni rysują kredkami, flamastrami, malują farbami plakatowymi, akrylowymi, olejnymi, akwarelowymi, na desce, szkle, płótnie, blokach oraz malują  farbami witrażowymi na szkle i butelkach. Często wykonywaną i lubianą  pracą przez uczestników jest wyklejanie obrazów z kulek z bibuły oraz tworzenie kompozycji kwiatowych z krepiny. Ponadto podopieczni uczą się zdobienia metoda decoupage i sospeso na szkatułkach, butelkach i styropianie.  Wykonują odlewy gipsowe, figurki z masy solnej i papierowej. Tworzone są również prace związane z tematyką Wielkanocną i Bożonarodzeniową, prace na wystawy i konkursy. Podczas spędzania czasu wolnego na spacerach uczestnicy  pozyskują  naturalne materiały  do terapii: zbierają szyszki, liście, kasztany, kamyki.

Wykorzystujemy pliki cookies.
Jak używamy Cookies
Ciasteczka
ROZUMIEM
Skip to content