Zasady przyjęcia

Przyjęcie do placówki

Osoba chętna do udziału w zajęciach ŚDS zgłasza się do właściwego ze względu na miejscu zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej z wnioskiem o przyjęcie do placówki. Do powyższego wniosku dołącza się zaświadczenie od lekarza Specjalisty (psychiatry lub neurologa) oraz lekarza Rodzinnego, a także orzeczenie o niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada. O miejsce w placówce mogą ubiegać się dorosłe osoby przewlekle psychicznie chore, osoby z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występuje inne zaburzenie zwłaszcza neurologiczne lub trudności adaptacyjne w środowisku rodzinnym i lokalnym. Wszelkich informacji o zasadach przyjęcia oraz pobytu w Domu udziela personel ŚDS w placówce lub telefonicznie.

Nie Bądź Sam Czekamy na Ciebie
009472
Users Today : 17
Users Yesterday : 22
This Month : 520
This Year : 6235
Total Users : 9472
Views Today : 38
Kategorie