ŚDS Laszczyny
ŚDS Zmysłowka

Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach funkcjonuje od 15 grudnia 2009 roku. Jest on wyodrębnioną jednostką Gminy Grodzisko Dolne, która realizuje zadania zlecone Gminie. Dom jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A), osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C).

Po trzech latach  poszerzył on swoją działalność o Filię w Zmysłówce, ze względu na brak wolnych miejsc dla kolejnych chętnych uczestników. Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach – Filia w Zmysłówce powstał 20 grudnia 2012 roku i objął swoją działalnością kolejne potrzebujące osoby.Obydwa ośrodki są domami o zasięgu gminnym, które obejmują swoim wsparciem uczestników z Gminy Grodzisko Dolne oraz innych Gmin na zasadzie porozumienia.

Celem działań ŚDS jest: Zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną poprzez świadczenie przez ŚDS usług w ramach indywidualnych i zespołowych treningów samoobsługi oraz treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym, zwiększania ich zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej.

Do zadań ŚDS należy: Rozwijanie umiejętności uczestników, niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego przygotowania do życia w środowisku rodzinnym i społecznym oraz podtrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej i budowanie sieci oparcia społecznego poprzez zaspokojenie ich podstawowych potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i społecznych, przy jednoczesnym umożliwieniu im pozostania w naturalnym środowisku.

 ŚDS w Laszczynach i Filia w Zmysłówce w działalności realizują swoje cele poprzez różnorodne formy wsparcia, treningi, terapię i zajęcia z uczestnikami.

Zakres tych usług wynika z aktu prawnego jakim jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w Sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy (Dz.U. 2010, nr 238, poz.1586) z późn. zm.

Usługi oferowane w naszych Domach są bardzo obszerne i zróżnicowane, ale wszystkie mają jeden cel priorytetowy, a mianowicie dążą do usamodzielnienia naszych podopiecznych   w jak największym stopniu i w jak najszerszym zakresie zarówno w dziedzinach życia społecznego, zawodowego, rodzinnego i osobistego.

030093
Users Today : 6
Users Yesterday : 17
This Month : 605
This Year : 605
Total Users : 30093
Views Today : 9
Kategorie
Wykorzystujemy pliki cookies.
Jak używamy Cookies
Ciasteczka
ROZUMIEM
Skip to content