Obowiazek Informacyjny monitoring

Działając zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO” informujemy Panią/Pana, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach oraz Środowiskowy Dom Samopomocy-Filia w Zmysłówce z główną siedzibą w Laszczyny 62 37-306 Grodzisko Dolne reprezentowanym przez Kierownika.

Dane kontaktowe:

tel.: 17 243 64 93,

adres e-mail:sdslaszczyny@interia.pl

Strona internetowa: www.sdslaszczyny.pl

Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony Pani/Pana danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem
E-mail: IODSDS@interia.pl

  1. Dane osobowe (wizerunek) przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

2. Przysługuje Pani/Panu, prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

3. Odbiorcami danych jest zewnętrzna firma ochroniarska.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana Dane będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 m-cy

Wykorzystujemy pliki cookies.
Jak używamy Cookies
Ciasteczka
ROZUMIEM
Skip to content