Niezbędna opieka i pomoc

Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

Uczestnicy uczą się z pomocą terapeuty załatwiać swoje sprawy urzędowe i korzystać z instytucji publicznych, wypełniać dokumenty, kwestionariusze, prowadzić rozmowy z urzędnikami, uczą się  jak prawidłowo zachowywać się w miejscach publicznych i urzędach.

Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych

Pomoc polega na rejestracji osobistej lub telefonicznej uczestnika do lekarzy specjalistów i lekarzy rodzinnych, pośredniczenie w realizacji recept w aptece, towarzyszenie podopiecznemu podczas wyjazdów na komisję lekarską ZUS, KRUS, PCPR. Pomoc z uzyskaniem zaświadczeń lekarskich, w wypełnianiu wniosków do PCPR, rent, pilnowanie terminów wizyt u lekarzy i pośredniczenie w wyjazdach przez opiekuna. W miarę możliwości umożliwiamy dotarcie do instytucji, jednostek ochrony zdrowia. Wspieramy uczestników w czasie hospitalizacji, odwiedzamy podczas pobytów szpitalnych.

Niezbędna opieka

Niezbędna opieka zawiera sprawowanie opieki w transporcie podczas przywozu i odwozu uczestników, udzielanie pomocy uczestnikom domu przy czynnościach związanych z utrzymaniem higieny osobistej, karmieniem podopiecznych, ubieraniem odzieży i obuwia oraz pomoc przy przemieszczaniu się

Wykorzystujemy pliki cookies.
Jak używamy Cookies
Ciasteczka
ROZUMIEM
Skip to content