Artystyczna grupa wsparcia teatru szkolnego

„INNOES – Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności”

Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”
Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-022/18

ZAPROSZENIE

Grupa nieformalna działająca przy Domu Dziennego Pobytu Senior +
w Przychojcu zaprasza osoby zainteresowane udziałem w innowacji społecznej pn. Artystyczna grupa wsparcia teatru szkolnego .

Do projektu zapraszamy osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnościami zainteresowane tworzeniem grupy teatralnej.  Przygotowane zostanie  przedstawienie „Oskar i pani Róża” Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane aktorstwem, przygotowaniem scenografii, przygotowaniem kostiumów itp.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się w Domu Dziennego Pobytu Senior + w Przychojcu.

Facebook
Wykorzystujemy pliki cookies.
Jak używamy Cookies
Ciasteczka
ROZUMIEM
Skip to content